Informace o nás

V roce 1951 vznikl loutkový soubor ve Velkém Meziříčí. Zakladatelé byli Miroslav Rosa, Jasna Mikulášková a Václav Slabý. Od roku 1955 se loutkové představení hrálo v sále na Obecníku. Roku 1977 našlo loutkové divadlo konečné působiště na speciálně upravené scéně v JKP. Po povodni v roce 1985 se ještě na chvilku vrátilo do prostor Obecníku, po rekonstrukci malé scény se již loutkové divadlo natrvalo usadilo v JKP. Loutkové divadlo bylo tehdy svým zázemím jedním z nejmodernějších divadel v Jihomoravském kraji. Po roce 1991 spadá loutkové divadlo pod městské kulturní centrum Jupiter club, s.r.o..

 

Členové souboru

vedoucí souboru: Kateřina Maloušková

technické zázemí: Vladimír Mikysek

členové: Václav Slabý, Zdeněk Svoboda, Lenka Maloušková,

               Marie Doležalová, Aleš Pól, Martina Bradáčová, 

               Radka Jiříčková, Lucie Augustová, Lucie Pantůčková,

               Pavla Kravalová, Jan Kratochvíl, Pavel Pařízek,

               Jakub Sedlák, Jan Smrčka, Zdeňka Maloušková,

              Jana Stoklasová, Věra Hugová, Filip Bajer

              Radim Svoboda, Josef Marek, Tomáš Kotačka

Současnost

Loutkoherecký soubor je duší loutkového divadla ve Velkém Meziříčí. Má 21 členů, kteří ve svém volném čase využívají podmínek v Jupiter clubu a pravidelně nacvičují pohádková představení pro nejmenší diváky již více jak půl století. Soubor je složen z členů různých věkových kategorií (nejmladší 12 let, nejstarší 93 let - Václav Slabý, který v souboru účinkuje od jeho začátku). Někteří z nich jsou už druhou generací loutkařů. Soubor je složen z „vodičů a mluvičů“ – tudíž ke každé loutce patří dva jedinci – jeden loutku ovládá a druhý ji propůjčuje svůj hlas. Jsou i členové, kteří ovládají obě činnosti. K divadlu samozřejmě patří i důležitá technická podpora – ozvučení, osvětlení, opona, režie, nápověda a kulisy. Loutkoherecký soubor patří k nejaktivnějším zájmovým útvarům ve městě. Veškerou činnost spojenou s loutkovým divadlem dělají bez finanční odměny. Největší odměnou pro ně jsou rozzářené dětské oči a potlesk na konci představení.

Svým zázemím patří loutkové divadlo v Jupiter clubu k jedněm z nejhezčích v kraji Vysočina. Archiv obsahuje přibližně 120 pohádek – od klasických (Broučci, Červená Karkulka, Perníková chaloupka aj.) přes místní pověsti až po kusy pro dospělé (Krysař aj.) V depozitáři je uloženo okolo 200 loutek, všechny byly pořízené společně i s kulisami během let 1960 – 1986. Soubor pracuje s marionetami (vedené na provázcích svrchu) a javajkami (vedené na tyči zespodu). Mezi nimi najdeme i velmi známé kopie televizních Broučků. Nejpopulárnější a nejoblíbenější postavičkou je však Kašpárek. Jeviště je mobilní, pro představení s javajkami se dá změnit.

Loutkoherecký soubor v období září-březen odehraje téměř dvacet představení, která jsou většinou vyprodaná. Navíc téměř každý rok odehrají několik představení pro mateřské a základní školy, a to v dopoledních hodinách. Již čtyřikrát se soubor zúčastnil loutkového festivalu "Humpolecká marioneta", kde se střídají soubory z celého kraje. Od roku 2016 soubor obnovil výjezdní představení do okolních měst a vesnic.

Činnost loutkohereckého souboru přispívá významnou měrou k zachování a rozvinutí kulturní tradice v oboru loutkařského umění, které se výrazně podílí na tvorbě kulturního dědictví pro další generace ve městě a regionu. Vytváří dětem prostor pro jejich fantazii, přispívá k utváření jejich charakterových vlastností.

Loutkaři také spolupracují i na jiných projektech mimo scénu divadla. Např. moderování tradičního vánočního koncertu, či uvedení adventních světýlek na Náměstí ve Velkém Meziříčí. V letech 2002 a 2010 proběhly výstavy loutek v předsálí kina. Vždy zaznamenaly velký úspěch u dětí i jejich rodičů. Roku 2011 proběhla inventura veškerých loutek, 2012 se systematizuje archiv pohádek. Přes prázdniny 2012 došlo k modernizaci ozvučení a osvětlení na malé scéně. V létě 2017 proběhly úpravy v zákulisí malé scény (vymalování, nové police, položení nových koberců, celkový úklid a inventarizace všech loutek, kulis a rekvizit). V předsálí malé scény postupně dochází k úpravám a vylepšení prostoru (nové barevné věšáčky pro děti, položení koberce, opracování a natření poliček, atd.) V roce 2014, 2015, 2017 a 2018 se loutkový soubor zúčastnil festivalu Humpolecká marioneta. Při přestavbě vedlejšího velkého sálu v Jupiter clubu došlo i na dostavbu technické místnosti pro loutkovou scénu - ta je využívána jako skladovací prostor pro kulisy. V roce 2016 přijelo Loutkové divadlo z Humpolce pro změnu zahrát pohádku do Velkého Meziříčí. Na začátku sezóny 2016/2017 vyjeli loutkaři s pohádkou O Koblížkovi na akci "Sraz Boroviňáků" do Třebíče, poté tuto pohádku odehráli mimořádně na velkém jevišti Jupiter clubu a v Jabloňově. Děti tak mohly vidět loutkaře přímo v akci - při vodění loutek. Tato výjezdní představení pokračovala i v sezóně 2017/2018 - Otín, Jabloňov. V sezóně 2018/2019 odehráli pohádku Adámek mezi broučky netradičně na velkém sále Jupiter clubu a poté se se stejnou pohádkou zúčastnili soutěžního festivalu amatérských loutkových divadel "Třebíčské loutkářské jaro". 
 

Historie

U vzniku loutkohereckého souboru ve Velkém Meziříčí v roce 1951 při tehdejším ROH (Revoluční odborové hnutí) v Kablu stáli tři lidé: Mirek Rosa, s technickými a organizačními schopnostmi, Jasna Mikulášková, která se s touto činností již setkala, neboť oba rodiče byli amatérští loutkaři a Václav Slabý, který působí v souboru dodnes. K nim později přibylo asi dalších sedm lidí (Miroslav Chlouba, Zdena Plačková, Kolomazník, František Bernereiter, Marie Maloušková, Ludmila Zahálková, Hugo Wehrenberg). Představení hráli s 35cm loutkami v prostoru učňovské školy na Poříčí, v dřevěné stavbě na nádvoří. Vedoucím souboru se stal Miroslav Rosa. Hry pocházely od otce Jasny Mikuláškové pana řídícího Milostného (bývalého amatérského loutkaře), kulisy namaloval Mirek Rosa. Představení byla každou sobotu, hrálo se bez předcházejících zkoušek.

V tomto období vyjížděli velkomeziříčští loutkaři i do okolních vesnic a škol s tzv. mobilním divadlem.

V roce 1955 se divadlo stěhovalo do sálu na Obecník. Po odchodu M. Rosy převzal vedení souboru Hugo Wehrenberg. Po celou dobu loutkové divadlo velmi podporovali i ředitelé Kabla (p. Sivera, p. Peřina, p. Hanák, Ing. Minařík, Ing. Tvarůžek). V tuto dobu se začaly pořizovat nové loutky a kulisy, vše zajišťovalo odborné družstvo Moravská ústředna v Únanově u Znojma, vedené p. Maškem. Loutky měly 2m úvazy, což velmi ztěžovalo jejich ovládání. I tak se pro děti hrálo každou sobotu.

Roku 1977, díky úsilí ředitele JKP Ivana Vítka a Huga Wehrenberga, našlo loutkové divadlo konečné působiště na speciálně upravené scéně v JKP. Loutkové divadlo bylo tehdy svým zázemím jedním z nejmodernějších divadel v Jihomoravském kraji. Po náhlém skonu Ivana Vítka se stala ředitelkou JKP Marie Belatková. Díky její podpoře se i nadále loutkové divadlo mohlo rozvíjet.

Nečekaný a nepříjemný úder do činnosti souboru zasadila povodeň v roce 1985. Zaplaven byl sál i jeviště kulturního centra. Vzhledem k zavěšení loutek u stropu se však většina z nich zachránila. Odplavaly pouze právě využívané loutky k pohádce Míček Flíček. Téměř všechny zničené loutky byly nahrazeny novými, nově byly zakoupeny i opony a sedačky v hledišti. Bohužel v tu dobu přišel loutkoherecký soubor také o svoji kroniku, vedenou od roku 1951. Po revoluci byly veškeré archivní dokumenty a fotky v JKP zlikvidovány. Je velmi obtížné dohledat veškeré informace o vzniku a působení loutkového divadla v té době. Většina informací pochází od samotných zakladatelů paní Jasny Mikuláškové, pana Václava Slabého, bývalé ředitelky JKP Marie Belatkové a dalších.

Po roce 1991 spadá loutkové divadlo pod městské kulturní centrum Jupiter club, s.r.o.

Na Malé scéně Jupiter clubu se hraje loutkové divadlo dodnes. Další přerušení činnosti nastalo v sezóně 2013 (září až prosinec) z důvodů rekonstrukce a přestavby velkého sálu Jupiter clubu.

Vedoucí souboru Hugo Wehrenberg, obětavý a umělecky nadaný vedoucí, působil v této funkci od roku 1955 až do jara 2001 s malou přestávkou. Z jeho rukou převzal štafetu Zdeněk Svoboda, který využíval bohaté režisérské a organizační zkušenosti, získané z divadla živých herců.

V roce 2010 se ujímá režie a vedoucí funkce Kateřina Maloušková, vnučka jedné ze zakládajících členek loutkového divadla, působící v loutkovém divadle již 24 let.

Připomeňme si některé bývalé členy souboru mimo zakladatelů a vedoucích: Marie Kyjánková, Miroslav Krejska, Simona Borůvková, Libuše Bílková, Vlasta Bílková, Karel Hlávka, Kateřina Novotná, Hana Hořínková, Petr Doležal, Iva a Tomáš Komínkovi, Miloslava Slavíková, Jarmila Slabá, Martina Dohnalová, Iva Husáková, Iva Pospíšilová, Jaroslav Burian, Tomáš Mrazík, Jaroslava Slabá, Pavel Slabý, Jaromír Pařízek, Ondřej a Jiří Severovi, Dominik a Erik Janouškovi, Veronika Kozmonová, Richard Kučera a další.